Wydział Kwatermistrzowski

Naczelnik bryg

Naczelnik Wydziału: bryg. Bartosz Mańczak

mail: naczelnikrt (at) kmpsp.poznan.pl

tel. +48 47 77 16 350 / 61 22 20 350

Zastępca Naczelnika stkpt

Zastępca Naczelnika: st. kpt. Paweł Guzik

mail: pguzik (at) kmpsp.poznan.pl

tel. +48 47 77 16 351 / 61 22 20 351

Pracownicy Wydziału:

Paweł Górniak - tel.:+48 47 77 16 355 / 61 22 20 355
Renata Tomczak - tel.:+48 47 77 16 352 / 61 22 20 352
sekc. Przemysław Szymczak - tel.:+48 47 77 16 354 / 61 22 20 354
kpt. Kamil Kwas - tel.:+48 47 77 16 353 / 61 22 20 353