Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji

Naczelnik sekc

sekc. Radosław Araszkiewicz
nr +48 47 77 16 371 / 61 22 20 371
mail raraszkiewicz (at) kmpsp.poznan.pl