Organizacja - Obszar chroniony

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu stanowi aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Siedzibą Komendy Miejskiej, jest obiekt przy ul. Bobrzańska 6a.
Pracą Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu kieruje Komendant Miejski, który wspomagany, jest przez dwóch zastępców, oraz kierowników komórek organizacyjnych.

org

Komenda Miejska PSP w Poznaniu zabezpiecza obszar miasta Poznania
o powierzchni – 261,69 km2, ludność – 545 680 tys. mieszkańców oraz powiatu poznańskiego o powierzchni - 1899,61 km2 , ludność – 352 395 tys. mieszkańców. Łączna powierzchnia obszaru chronionego wynosi 2161,3 km2, którą zamieszkuje 898 tyś osób.
Jak widać na zamieszczonej poniżej mapie, miasto Poznań jest centralnie położone w powiecie. Nie ulega też wątpliwości, iż jest to ważny ośrodek edukacyjny, kulturowy, przemysłowy - nie tylko dla województwa, ale dla całego kraju.

powiat
Mapa nr 1. Administracyjny podział powiatu poznańskiego.
Źródło:: Strategia rozwoju ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska aglomeracji poznańskiej w latach 2011 – 2020, Zespół Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu pod przewodnictwem st. bryg. dr inż. Jerzego Raneckiego – Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, s.11.

Powiat poznański

 • obszar: 189.961,00 ha
 • lasy: 42,1 tys. ha
 • ludność: 353 tys. mieszkańców
 • gęstość zaludnienia: 162 osób/km2
 • siedziba powiatu: Poznań
 • ilość gmin wchodzących w skład powiatu: 17

Powiat poznański tworzy 17 gmin zróżnicowanych pomiędzy sobą pod wieloma względami. Przykładem może być zagrożenie pożarowe, które np. w gminach typowo rolniczych będzie wyższe niż w tych, które można uznać za bardziej przemysłowe.

Charakterystyczne dla powiatu poznańskiego są także duże kompleksy leśne:

 • Nadleśnictwo Babki,
 • Nadleśnictwo Oborniki,
 • Nadleśnictwo Czerniejewo,
 • Konstantynowo,
 • Puszcza Zielonka,
 • Łopuchowo,
 • Wielkopolski Park Narodowy,

które prócz odpoczynku na łonie natury, mogą stanowić duże zagrożenie pożarowe.

Poniżej gminy tworzące powiat poznański wraz z ich krótką charakterystyką:

- gmina Buk, która staje się coraz atrakcyjniejsza pod względem rozwoju gospodarczego, na co niewątpliwie ma wpływ przecinająca ją autostrada A2,
- gmina Czerwonak, zajmuje obszar 82,2km2, z czego 46% tego obszaru to grunty rolne, a 40,5% stanowią grunty leśne.
- gmina Dopiewo, zajmuje powierzchnię 108,1km2 z czego około 86 ha to obszar przeznaczony na działalność gospodarczą. Teren gminy zamieszkuje ponad 27.000 ludzi. Gminę tworzy 19 osad i miejscowości. Bardzo istotnym faktem z punktu widzenia KSRG jest to, iż przez gminę przebiega droga kolejowa Berlin – Warszawa – Moskwa.
- gmina Kleszczewo, która zajmuje około 74,8km2 i zamieszkana jest przez 4.901 osób jest gminą typowo rolniczą. Przechodzi ona ewolucję, do której niewątpliwie przyczynia się budowa autostrada A2, a także droga szybkiego ruchu S5.
- gmina Komorniki, zajmuje powierzchnię około 66,55km2 i zamieszkała jest przez blisko 11.000 osób. Prawie 25% obszaru gminy leży na granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego.
gmina Kostrzyn Wielkopolski, zajmuje powierzchnię około 154km2
i zamieszkana jest przez 15.437 osób. Przez gminę przebiega droga nr2
o znaczeniu międzynarodowym (Moskwa – Warszawa – Berlin), a także linia kolejowa E-20 Berlin – Warszawa.
- gmina Kórnik, zajmuje powierzchnię 185km2. Zbiegają się tutaj szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr11, droga nr431 i 434, a także na północnych granicach gminy przebiega autostrada A2. Istotną informacją jest fakt, iż przez gminę przebiega bardzo ważna magistrala kolejowa łącząca Poznań i Górny Śląsk.
- gmina Luboń, zajmuje powierzchnię około 13,5 km2 i zamieszkała jest przez około 25.925 osób. Tereny gminy Luboń przeznaczone są na działalność mieszkaniową i gospodarczą.
- gmina Mosina, zajmuje około 171 km2 i zamieszkała jest przez 24.488 osób. Charakter gminy zdecydowanie rolniczy.
- gmina Murowana Goślina, wraz z miastem zajmuje powierzchnię 172,05 km2,
zamieszkana jest przez ponad 14.880 osób.
- gmina Pobiedziska, zajmuje teren 189 km2, który zamieszkiwany jest przez 15.087 osób. Przez gminę i miasto przebiega droga krajowa nr 5, a także linia kolejowa nr 353 Poznań – Skandawa. Charakteryzuje ją dość znaczny rozwój budownictwa jednorodzinnego oraz działalności gospodarczej.
- gmina Puszczykowo zajmuje teren 16,7 km2. Na terenie miasta rozwijają się zakłady ekologiczne produkujące artykuły spożywcze, odzież i meble. Większość niezalesionych terenów przeznaczona jest na indywidualne budownictwo mieszkaniowe.
- gmina Rokietnica zajmuje teren 79,31 km2, zamieszkuje go ponad 8430 osób. Granice tej gminy tworzy 10 sołectw, w skład których wchodzi 16 wsi. Gminę przecina trasa kolejowa Szczecin – Poznań. Większość terenów należących do gminy, to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
- gmina Stęszew zajmuje teren 175,22 km2, zamieszkiwany przez ponad 1.500 osób. Jej część leży na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na rozwój gminy wpływa przecinająca ją droga krajowa nr 5, wzdłuż której znajduje się wiele firm prowadzących działalność gospodarczą.
- gmina Suchy Las zajmuje teren 116,55 km2, zamieszkiwany przez około 13 500 osób. Przez gminę przebiega trasa kolejowa nr 11 Koszalin – Poznań. Około 62% obszaru gminy to Poligon.
- gmina Swarzędz zajmuje teren 101,9km2, zamieszkiwany przez ponad 40.890 osób. Przez gminę przebiega trasa międzynarodowa nr 2 a także droga krajowa nr 5. Ponad wspomniane, przez gminę przebiegają 2 linie kolejowe, które łączą zachód ze wschodem a także północ kraju z południem.
- gmina Tarnowo Podgórne zajmuje teren 101,4 km2. Jest to gmina, w której działa wielki przemysł i małe przedsiębiorstwa. 80% gminy to tereny rolnicze, ok. 7% zajmują lasy i 13% to grunty zajęte przez zabudowę.

W sumie zabezpieczenie operacyjne miasta Poznania i powiatu poznańskiego stanowi 9 Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, oraz jednostka SA PSP. Ponadto, w m. Poznań znajduje się 5 OSP, Zakładowa Straż Pożarna Portu Lotniczego Poznań – Ławica, Zakładowa Służba Ratownicza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, Jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krzesinach. Powiat natomiast, oprócz dwóch jednostek PSP (JRG-8 i JRG-9) chroniony jest przez 62 jednostek OSP.
jrg