Ognik

Edukacja przez zabawę
– interaktywna sala ,,Ognik” Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

„Ognik” to interaktywna sala edukacyjna, gdzie specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej będą przekazywać dzieciom wiedzę oraz informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przedmiotowa sala jest elementem Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach ,,Bezpieczna+”.
Interaktywne i bogate wyposażenie sali edukacyjnej oraz przygotowane wcześniej modelowe scenariusze tych wyjątkowych lekcji, na pewno dadzą gwarancję skuteczności. Pozwolą także w oryginalny i ciekawy sposób przekazać niezwykle istotne wiadomości oraz umiejętności. Dzieci będą uczyć się w warunkach kontrolowanego zagrożenia z możliwością poznania właściwych sposobów reagowania.
Chcielibyśmy, aby dzięki naszym zajęciom dzieci nauczyły się jak unikać zagrożeń w swoim otoczeniu, co można w nim poprawić, aby podnieść poziom bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich, a także jak prawidłowo zareagować w przypadku zagrożenia.
Proponowana przez nas tematyka obejmuje zasady bezpiecznego obchodzenia się z ogniem, uświadamianie zagrożeń z jakimi możemy spotkać się na co dzień, naukę prawidłowego zgłoszenia zdarzenia, podstaw pierwszej pomocy, czy zasad właściwej ewakuacji. W trakcie zajęć zwracamy również uwagę na naszą przyrodę – uczymy dbałości o las, wodę czy czyste powietrze.
Niewątpliwą atrakcją naszej sali jest ,,Domek Zagrożeń” – pełen dźwięków, efektów dymowych i świetlnych symulator zagrożeń, który w mikro skali pokaże co może wydarzyć się w naszym domu, gdy nie będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Ognikowe zajęcia trwać będą 1,5 godziny, w trakcie której ok. 45 minut poświęcimy na edukacyjną zabawę w naszej sali, a pozostały czas na zapoznanie się z pracą strażaka i sprzętu jaki wykorzystuje w swoich działaniach. Program naszej lekcji przewidziany jest głównie dla dzieci 5-10-letnich.
Zajęcia kończą się rozdaniem dyplomów potwierdzających zdobyte umiejętności oraz efektownym pokazem multimedialnym.
Serdecznie zapraszamy!

Zespół KMPSP Ognik

ZAPISZ SIĘ

REGULAMIN

LOKALIZACJA

1

2

3

4

5