Księgozbiór

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2008 roku udostępniony został dla wszystkich strażaków Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu cały księgozbiór literatury specjalistycznej oraz materiałów szkoleniowych będący w dyspozycji Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

Poniżej przedstawiono ogólne zasady korzystania z ww. księgozbioru:
1) Strażak może jednorazowo wypożyczyć 3 pozycje książkowe.
2) Maksymalny czas wypożyczenia książek wynosi 1 miesiąc.
3) Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych strażaków, ale nie dłużej niż na 2 tygodnie.
4) Jeżeli książka jest aktualnie wypożyczona przez innych czytelników istnieje możliwość jej rezerwacji.
5) Strażak zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek.
6) Wypożyczający, który zgubi lub zniszczy książkę zobowiązany jest ją odkupić.

Cały zbiór literatury fachowej znajduje się w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu przy ul. Bobrzańskiej 6a.
Wszelkie informacje dotyczące dostępności ww. tytułów oraz nowych zakupów będą na bieżąco aktualizowane na stronie www.kmpsp.poznan.pl w zakładce „Księgozbiór”.

Osobą odpowiedzialną za wypożyczanie oraz udzielanie informacji o dostępności danej pozycji książkowej jest st. kpt. Lucyna Rudzińska (nr tel. 61 22 20 362). Dodatkowych informacji udziela również Sekcja Szkolenia Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego pod nr tel.: 61 22 20 366.

Aktualny wykaz posiadanej literatury fachowej znajduje się tutaj (kliknij aby otworzyć)