Informacje

To była ciężka służba

W dniu 27.08.2019 nad Poznaniem i okolicznymi miejscowościami w godzinach wieczornych przeszła burza z silnym wiatrem. Tego typu zjawiska atmosferyczne dla nas strażaków oznaczają zwiększoną liczbę interwencji, które najczęściej spowodowane są powalonymi drzewami i zerwanymi liniami energetycznymi. Tego dnia pierwsze zgłoszenia do naszej jednostki zaczęły napływać już o godz. 18:30. Najpoważniejsze wyjazdy dotyczyły dwóch pożarów budynków mieszkalnych spowodowanych uderzeniem pioruna oraz powalonego dużego drzewa na budynek gospodarczy.

JRG- 8 Życzenia i podziękowania

W dniu 4 maja 2016 roku Wójt Gminy Czerwonak złożył wszystkim funkcjonariuszom z JRG-8 życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz podziękowania za ofiarność i trud w wypełnianiu obowiązków.

W imieniu wszystkich Strażaków z JRG-8 dziękuję za uznanie i ciepłe słowa!

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr-8

Przekazanie czujki dymu dla Rodzinnych Domów Dziecka

W dniu 26.02.2014 strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 udali się do Rodzinnych Domów Dziecka w Swarzędzu i Brzeźnie. Celem wizyty poznańskich funkcjonariuszy było przekazanie dla rodzin czujek dymu w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „NIE DLA DYMU”, której organizatorem jest Fundacja ORLEN - DAR SERCA, wraz ze społecznym partnerem - Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Akcja ma na celu propagowanie profilaktyki przeciwpożarowej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa.