HDK

Spotkanie noworoczne Klubu HDK Strażak

15 stycznia br. w siedzibie Klubu Emerytów i Rencistów KM PSP przy ul. Grunwaldzkiej 16 w Poznaniu odbyło się spotkanie noworoczne Klubu Honorowych dawców Krwi "Strażak" działającego przy KM PSP w Poznaniu. Prezes Klubu kpt.Grzegorz Banaszak podsumował dotychczasową działalność klubu. Do największych sukcesów zaliczyć można:

- zajęcie III miejsca w kategorii najlepsza jednostka PSP w II edycji programu „Strażacy w honorowym krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża”.

Sprawozdanie z realizacji zadań Klubu HDK Strażak za 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU HDK PCK „STRAŻAK” PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ PSP W POZNANIU W 2006r.
 
 

1.     28 czerwca 2006r na spotkaniu grupy założycielskiej, w obecności Przewodniczącego Rejonowej Rady HDK zawiązuje się Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażak” przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Na spotkaniu wybrany zostaje zarząd klubu oraz nakreślony plan działań na II półrocze 2006r. Członkowie klubu to funkcjonariusze Komend: Miejskiej i Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

I AKCJA ODDAWANIA KRWI

W dniu 11 sierpnia 2006 r. Klub zorganizował I akcję oddawania krwi w RCKiK w Poznaniu. W akcji wzięło udział 11 członków klubu, którzy oddali razem 3,6 litra krwi pełnej i 0,52 litra osocza.

Strony