Biuletyn JRG 7

JRG 7 Warsztaty wysokościowe dla OSP

W dniu 17.03.2018 r. na terenie JRG Nr 7 odbyły się warsztaty OSP z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym, w których brały udział OSP GRS Poznań, OSP Kamionki, OSP Puszczykowo oraz OSP Głuszyna. Zajęcia trwały od godziny 10:00 do 16:00 i podzielone zostały na część teoretyczną i praktyczną. Teorię w oparciu o skrypt wydany przez Komendę Główną PSP przeprowadzili st. sekc. Grzegorz Marciniak, sekc. Wojciech Bycka i mł. asp. Mariusz Firlej.

JRG – 7 Pierwsza grupa dzieci przeszkolona w „Ogniku”

W dniu 14.03.2018r. mieliśmy przyjemność gościć pierwszą grupę przedszkolaków w naszej sali edukacyjnej „Ognik”. Grupa liczyła 22 osoby. Całość prezentacji rozpoczęła się wizytą w garażu podziału bojowego, gdzie dzieci mogły zapoznać się ze sprzętem używanym w realnych działaniach ratowniczo - gaśniczych. Następnie zastęp dzielnych przedszkolaków udał się do sali edukacyjnej, na niezmiernie ciekawe zajęcia o tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania w sytuacjach kryzysowych. Wspomniano również jak ważne jest dbanie o nasze środowisko.

JRG 7 - Pogadanka w Przedszkolu „Montessori Elipsa”

9 marca 2018 roku strażacy z JRG Nr 7 oraz JRG Nr 3 pod przewodnictwem st. kpt. Lucyny Rudzińskiej z Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego przeprowadzili pogadankę w Dwujęzycznym Przedszkolu „Montessori Elipsa”. Podczas spotkania, dzieci z zaciekawieniem słuchały na czym polega praca Strażaka, z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć podczas swojej służby. Bardzo ważnym modułem spotkania była cześć poświęcona bezpieczeństwu podczas spędzania wolnego czasu. Dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie spędzać wolny czas, na co uważać.

JRG 7 - Zapchany komin

W sobotnie popołudnie zastępy GCBA-Rt oraz GBA-Rt z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 zostały zadysponowane na ul. Świętego Antoniego, gdzie doszło do zadymienia w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu stwierdzono, że przyczyną zadymienia mieszkania jest niedrożny przewód kominowy. Działania PSP polegały na usunięciu pozostałego materiału palnego z pieca oraz przewietrzeniu mieszkania. Na szczęście znajdujące się w mieszkaniu kobiety nie wymagały pomocy medycznej.

JRG - 7 Rozpoznanie operacyjne obiektu

W dniu 08.03.2018r. zmiana III zakończyła trzydniowy cykl rozpoznania operacyjnego obiektu. W każdym miesiącu, strażacy podziału bojowego przeprowadzają zajęcia terenowe na obiektach w swoich rejonach chronionych. Ma to na celu weryfikację występujących zagrożeń. Pożarnicy także zapoznają się z zakładowymi procedurami bezpieczeństwa. Jedną z ważniejszych kwestii jest ustalenie głównych wyłączników prądu i gazu. Każdorazowo jest sporządzony dokument z takiego rozpoznania, w którym są zawarte istotne informacje z punku ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: mł. asp. Mariusz Firlej

III Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Dowódcy JRG Nr 7

Informujemy, że w dniu 28 marca 2018 roku w godzinach 10.00 - 15.00 na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7 przy ul. Bobrzańskiej 6 w Poznaniu odbędą się
"III Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Dowódcy JRG Nr 7".
Zawody przeprowadzone zostaną według tzw. Formuły Wilks’a, z której korzysta się od 1997 roku na arenach międzynarodowych podczas zawodów IPF.
Patronat nad powyższą imprezą objął Komendant Miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak.

JRG 7 - ćwiczenia ze sprzętem hydraulicznym

W dniu 3 marca br. strażacy ze zmiany I Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7 jak niemal na każdej służbie brali udział w zajęciach doskonalenia zawodowego.
Ćwiczenia były podzielone na dwie części. Tematem pierwszej było współdziałanie zastępów GCBA-Rt oraz GBA-Rt. Scenariusz zakładał pożar na drugim piętrze budynku wielorodzinnego. Szczególną uwagę poświęcono budowie linii gaśniczej w różnych wariantach, a także sposobom ewakuacji osób poszkodowanych.

JRG 7 "Ognik" - szkolenie doskonalące

W dniu 2 marca 2018 roku w sali edukacyjnej "Ognik" odbyło się szkolenie doskonalące w zakresie jego obsługi.
W szkoleniu wzięli udział ratajscy strażacy wyznaczeni do realizacji tego zadania oraz przedstawiciele Wydziałów Kontrolno - Rozpoznawczego oraz Operacyjno - Szkoleniowego.
Strażacy odświeżyli swoją wiedzę w zakresie obsługi zainstalowanych w sali urządzeń, omówili konspekty i tematy przyszłych zajęć oraz wymienili się pomysłami na jak najatrakcyjniejszą edukację dzieci i młodzieży.

Opracował:
Jacek Orlikowski
Dowódca JRG 7

JRG – 7 Spotkanie prewencyjne Bezpieczne ferie 2018

W dniu 15.02. br. w przedszkolu nr 9 odbyło się spotkanie prewencyjne „Bezpieczne ferie 2018”. Pogadanka z dziećmi dotyczyła tematów bezpiecznego zachowania przy drogach, ciekach wodnych i akwenach. Biorąc pod uwagę porę roku, funkcjonariusz informował o bezwzględnym zakazie wchodzenia na zamarznięte jeziora. Gdy już jednak dojdzie do załamania lodowej pokrywy, dzieci doskonale wiedziały do jakich służb zgłosić wypadek. Ze względu na prewencję dotyczącą tlenku węgla, wspólnie z dziećmi ustalono, jakie informacje przekazać dyżurnemu przez telefon.

JRG 7 - Bezpieczne ferie 2018

13 lutego 2018 r. strażacy z JRG 7 odwiedzili dzieci z przedszkola nr 6 na poznańskich Ratajach. Spotkanie zorganizowano w ramach działań prewencyjno-edukacyjnych pod hasłem „Bezpieczne ferie 2018” w związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi dla dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego. Strażacy przedstawili zasady zachowania się podczas zimowych zabaw, opowiedzieli co zrobić gdy załamie się lód, a także jak postępować, gdy zauważymy tonącą osobę. Ponadto opowiedzieli o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla, przekazali informacje jak wezwać pomoc.

JRG-7 Ćwiczenia wodno-lodowe

Dnia 09.02. br. zmiana trzecia JRG -7 udała się nad zamarznięty akwen, w celu przeprowadzenia ćwiczeń. Do tego przedsięwzięcia użyto deski lodowej ubrań do pracy w wodzie a także kamizelek ratowniczych. Lód pokrywający taflę stawu, miał grubość około 3 cm. Dzięki temu strażacy mogli przećwiczyć wydobywanie osoby poszkodowanej, pod którą załamał się lód. Całość szkolenia była przeprowadzona z zachowaniem zasad BHP.

Opracowanie: mł. asp. Mariusz Firlej

JRG 7 - Dziecko zatrzaśnięte w mieszkaniu

11 lutego 2018 roku w niedzielne przedpołudnie zastęp GCBA-Rt z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 został zadysponowany na osiedle Stare Żegrze, gdzie doszło do zatrzaśnięcia się dziecka w mieszkaniu. Matka zaalarmowała służby, ponieważ w mieszkaniu pozostał bez opieki jej kilkuletni syn. Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na wejściu do mieszkania przez balkon przy użyciu dwóch przęseł drabiny nasadkowej, a następnie otwarciu drzwi z pomocą narzędzi. Na szczęście przestraszonemu dziecku nic się nie stało i trafił ponownie pod opiekę matki.

sekc. Michał Krajnik

JRG 7 - audycja o bezpieczeństwie w Radio Poznań

W dniu 7 lutego 2018 roku w Radio Poznań odbyła się audycja na temat bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych. Do programu zaproszeni zostali przedstawiciele Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Komendę Miejską PSP w Poznaniu reprezentował st. kpt. Jacek Orlikowski Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 w Poznaniu, który szczegółowo omówił tematy związane z zagrożeniami wynikającymi np.

Strony