Biuletyn JRG 6

Rozstawianie zapory na jeziorze Bnińskim

W dniach 24.08 – 26.08.2017 w ramach doskonalenia zawodowego zmiany służbowe z JRG 6 oraz druhowie z OSP Kleszczewo i OSP Krzesiny przeprowadziły ćwiczenia na jeziorze Bnińskim. Tematem zajęć było współdziałanie z jednostkami z terenu operacyjnego JRG6 podczas likwidacji rozlewisk olejowych na akwenach zamkniętych. Omówiono zagadnienia związane z metodami zwalczania rozlewów olejowych na wodach powierzchniowych. Przedstawiono etapy organizacji akcji ratowniczej na cieku, technologie zbierania oleju oraz zasady BHP podczas sprawiania zapory przeciwolejowej typu FLEXI.

Zapoznanie z obiektem PAN

W dniach 21 – 23. 08.2017 zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu dotyczącego aktualizacji kart rozpoznania obiektów zabytkowych i sakralnych przeprowadzono rozpoznanie operacyjne w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Biblioteka założona przez Tytusa Działyńskiego działa od 1826 roku, a jej zbiory liczą ok. 350 tysięcy woluminów, w tym 30 tysięcy starych druków i 15 tysięcy rękopisów.

Rozpoznanie obiektu - firma Neuca

W dniu 17 sierpnia bierzącego roku przeprowadzono rozpoznanie obiektu – Hurtownia Farmaceutyczna NEUCA, znajdującej się przy ul. Magazynowej w Gądkach. Jest to nowoczesny obiekt zaopatrujący w leki nie tylko apteki z Poznania i okolic, lecz wykraczający ze swoim zaopatrzeniem nawet poza obszar wielkopolski. Dla poprawy sprawności (logistyki) zaopatrzenia wykorzystywane są elementy automatyki i robotyki. Podczas rozpoznania operacyjnego strażacy z JRG-6 mieli możliwość zapoznania się z obiektem.
Opracowanie: mł. kpt. Piotr Grzebyta

JRG 6 - Ćwiczenia w komorze dymowej

Dnia 19 sierpnia 2017 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 6 w Poznaniu rozpoczął się cykl ćwiczeń praktycznych w komorze dymowej dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Zgodnie z harmonogramem zajęcia szkoleniowe rozpoczęli druhowie OSP z gminy Buk.
Przedmiotowe zajęcia doskonalące mają na celu przygotowanie oraz sprawdzenie druhów OSP w zakresie prowadzenia działań ratowniczych przy występowaniu dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, zaciemnienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas) w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

JRG 6 - Pożar budynku gospodarczego w Tulcach

W dniu 14.08.2017r o godzinie 08:38 do SKKM trafiło zgłoszenie o pożarze obory w miejscowości Tulce. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu stwierdzono, że w bezpośrednim sąsiedztwie obory palą się baloty siana.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu czterech prądów wody w natarciu na pożar oraz jednego prądu w obronie na przyległy budynek gospodarczy. Następnie przewietrzono oborę za pomocą wentylatorów i rozgarnięto pogorzelisko. Na terenie akcji udzielono KPP dwóm osobom, z czego jedna osoba została zabrana do szpitala przez ZRM.

JRG 6 - Wyciek amoniaku w miejscowości Kaźmierz

W dniu 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 11:20 SGRChem została zadysponowana wycieku amoniaku w obiektach firmy Hochland Polska Sp. z o.o. w miejscowości Kaźmierz. Po dojeździe na miejsce strażacy z SGRChem przystąpili do działań w pomieszczeniu sprężarkowni, gdzie nastąpiło rozszczelnienie na zaworach instalacji chłodniczej. Działania grupy chemicznej polegały na wyznaczeniu stref zagrożenia, prowadzeniu pomiarów wewnątrz pomieszczenia sprężarek oraz uszczelnieniu wyciekającego amoniaku.

Ćwiczenia z HDS

W dniach 2-4.08.2017 r. odbyły się ćwiczenia dla wszystkich zmian służbowych z zakresu obsługi HDS. Doskonalono min. umiejętność posługiwania się trawersem. Trawers służy do podnoszenia i przemieszania samochodów. Przećwiczono różne warianty mocowań pojazdów jak i operowanie HDS przy pomocy pilota zdalnego sterowania.
Opracował: mł. kpt. Mikołaj Lewandowski

Wypadek na drodze 434.

W dniu 28.07.2017 zastępy GBA/Rt 2,5/16 i SCRt z JRG-6 oraz OSP Kórnik zostały zadysponowane do wypadku na drodze 434. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów zastano dwa samochody osobowe oraz jeden samochód dostawczy . Łącznie w zdarzeniu brały udział 3 osoby. Działania straży pożarnej polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- odłączeniu akumulatorów w pojazdach biorących udział w zdarzeniu,
- udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
Po przebadaniu przez ZRM jedna osoba została przewieziona do szpitala .

Wypadek w Kórniku

W dniu 27.07.2017 zastępy GBA/Rt 2,5/16 i SCRt z JRG-6 oraz OSP Kórnik zostały zadysponowane do wypadku na ulicy Stanisława Woźniaka w Kórniku. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów zastano dwa rozbite samochody osobowe oraz jeden samochód ciężarowy. Łącznie w zdarzeniu brało udział 5 osób w tym dwoje dzieci. Działania straży pożarnej polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- odłączeniu akumulatorów w pojazdach biorących udział w zdarzeniu,
- udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

Ćwiczenia na Jeziorze Kórnickim

W dniach 24 oraz 26 lipca 2017 r. w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzono ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym na jeziorze Kórnickim. W ćwiczeniach brały udział zastępy z JRG-6, OSP Kórnik oraz przedstawiciele WOPR. Scenariusz ćwiczeń obejmował ewakuację osób ze statku wycieczkowego pływającego na jeziorze, który uległ awarii.
Celem ćwiczeń były m. in.:
- sprawdzenie dróg dojazdowych do miejsca wodowania,
- przećwiczenie taktyki działań ratowniczych oraz wykorzystania sprzętu do ratownictwa wodnego,

Operacyjne rozpoznanie obiektu - Szpital św. Wojciecha w Poznaniu

Szpital św. Wojciecha znajdujący się przy ul. B. Krzywoustego 114, to najnowocześniejsza placówka świadcząca usługi medyczne w Wielkopolsce. Kompleks szpitalny zaprojektowany został z myślą by zapewnić wysokie standardy medyczne pacjentom korzystającym z tej placówki. Wyposażony jest w sprzęt zabiegowy i najwyższej klasy aparaturę diagnostyczną . Podczas rozpoznania operacyjnego strażacy z JRG 6 oraz OSP Głuszyna mieli kolejny raz możliwość zapoznania się obiektem.

Wypadek na A-2.

W dniu 10.07.2017 zastęp GBA-Rt z JRG 6 oraz dwa zastępy z OSP Kleszczewo zostały zadysponowane do wypadku drogowego na autostradzie A-2 na wysokości miejscowości Bugaj, gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego z z ciężarowym. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz odłączeniu akumulatora w samochodzie osobowym. Po przybyciu na miejsce ZRM jedna osoba poszkodowana została przekazana ratownikom medycznym. Po przebadaniu przez ratowników medycznych stwierdzono, że nie wymaga ona hospitalizacji.

Wypadek na ul. Bolesława Krzywoustego.

W dniu 07.07.2017 dwa zastępy z JRG-6 oraz Dyżurny Kierownictwa KM zostali zadysponowani do wypadku na ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów zastano trzy rozbite samochody osobowe oraz jeden samochód dostawczy, w których łącznie podróżowało 9 osób w tym jedno dziecko. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach biorących udział w zdarzeniu oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Wypadek przy ul. Kobylepole

W dniu 04.07.2017 dwa zastępy z JRG 6 oraz jeden zastęp z JRG 7 zostały zadysponowane do wypadku drogowego w Poznaniu przy ulicy Kobylepole, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz kierowaniu ruchem do momentu przybycia Policji. Dwie osoby poszkodowane po przebadaniu przez ZRM zostały przetransportowane do szpitala w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej.
Opracował: st. asp. Piotr Fiszer
Foto: sekc. Dawid Szulczyński

Strony