Biuletyn JRG 1

Ćwiczenia doskonalące SGRW-N

30 stycznia 2020 roku zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego na Jeziorze Strzeszyńskim odbyły się ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego.
Zajęcia odbyły się dwutorowo: pierwsza grupa składająca się z nurków ćwiczyła prowadzenie działań poszukiwawczych pod wodą. Ich działania polegały na: poszukiwaniu obiektów pod wodą, opisywaniu znalezionych obiektów, budowaniu linii poręczowych, doskonaleniu współpracy i komunikacji pomiędzy nurkami.

Ostatnia zmiana służby

17 stycznia 2020 roku przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Poznaniu miała miejsce uroczysta zmiana służby z udziałem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Uroczystość odbyła się z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne trzech funkcjonariuszy systemu zmianowego JRG-1:
- Zmiana I: starszy ogniomistrz Piotr Malewicz
- Zmiana II: starszy aspirant Roman Straśko
- Zmiana III: starszy ogniomistrz Paweł Mroczyński

Rzeka Warta - plama oleju.

W dniu 20 stycznia, krótko po zmianie służby, zastęp GBA z JRG-1 został zadysponowany celem rozpoznania zagrożenia, na powierzchni rzeki Warta w okolicę Mostu Bolesława Chrobrego pojawiły się plamy oleistej substancji. Ustalono, że wyciek rozpoczyna się przy kolektorze na wysokości ul. Jordana. Na miejsce przybyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego oraz zastępca dowódcy JRG-1. Została zbudowana zapora z snopków słomy a powierzchnię wody przy kolektorze spryskano sintanem w celu rozbicia oleistej substancji.

Ewakuacja i rozpoznanie operacyjne NOVOTEL&IBIS Centrum Poznań

9 stycznia 2020 roku funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w próbnej ewakuacji pracowników oraz przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu NOVOTEL&IBIS Centrum Poznań. Budynek zlokalizowany jest przy Placu Andersa w Poznaniu. Celem wyjazdu oraz przeprowadzonego rozpoznania operacyjnego było między innymi:
- ocena przeprowadzonej ewakuacji,
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

Ćwiczenia wodno - nurkowe Malta

Dnia 02.01.2020 Zmiana II Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 udała się na ćwiczenia wodno – nurkowe realizowane zgodnie z planem doskonalenia zawodowego. Zajęcia odbyły się nad Jeziorem Maltańskim z uczestnictwem Dowództwa JRG. Pierwsza część ćwiczeń obejmowała omówienie wyposażenia sprzętowego zarówno ratownika podejmującego działania na powierzchni wody tzw. „człowiek żaba” jak i „szybkiego nurka” pracującego pod wodą. Przedstawiono prawidłowe techniki i sposoby prowadzenia działań w sytuacjach niebezpiecznych na akwenach.

Nietypowa interwencja strażaków z JRG-1

W dniu 23.12 br. ok. godziny 21 zastępy GBA oraz GCBA z JRG-1 zostały zadysponowane do pomocy Policji w wyciągnięciu uwięzionego człowieka z grobowca na poznańskim cmentarzu „Cytadela”. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy otrzymali informację o tym, że mężczyzna nie może wydostać się z grobu ze względu na przygniecenie jego ciała oraz, że jego dokładna lokalizacja nie jest znana. Po przeszukaniu terenu znaleziono otwarty murowany grób, wewnątrz którego znajdował się nieprzytomny mężczyzna. Poszkodowanego ewakuowano na zewnątrz i udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kalendarze PSP na 2020

W ostatnich tygodniach funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 zaangażowani byli w akcje rozwożenia kalendarzy Państwowej Straży Pożarnej na rok 2020 połączoną z prelekcjami na temat występujących w okresie zimowym zagrożeń. Kalendarze plakatowe z konkursami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży rozwieziono do szkół podstawowych państwowych jak i prywatnych znajdujących się w rejonie chronionym JRG-1. Byłą to doskonała okazja do spotkań nie tylko z dyrekcją szkół ale również dziećmi i młodzieżą.

Nieszczelny gazociąg

W dniu 09.12.2019 po godzinie 20 zastępy GB 2,5/16, GCBA 6/43 oraz SCD 41 udały się do miejscowego zagrożenia związanego z nieszczelnością gazociągu znajdującego się przy ul. Poplińskich w Poznaniu. Na miejsce skierowano również dwa zastępy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz GCBA 5/32 z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Poznaniu oraz Dyżurnego Kierownictwa KM PSP w Poznaniu.

Mikołajkowe spotkanie profilaktyczne w Szpitalu Dziecięcym

W dniu 05.12.19r. w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu przy ul. Krysiewicza odbyło się wspólne Mikołajkowe spotkanie profilaktyczne dla pacjentów ww. placówki. Przeprowadzili ją przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, Radia „Eska” oraz funkcjonariusz z JRG-1. Podczas prelekcji każdy w przybyłych gości omówił charakter swojej pracy. Pouczono dzieci o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jakie są numery do służb ratunkowych oraz jak z nich korzystać. Przekazano także niezbędne informacje jak zachować się i co robić w trakcie pożaru.

JRG-1 wsparła program Hello ICE w Poznaniu

19 listopada 2019 roku funkcjonariusze systemu zmianowego tutejszej jednostki organizacyjnej udali się zastępem SCD-41 do Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I znajdującej się przy ulicy Garbary w Poznaniu. Strażacy aktywnie włączyli się w Dzień Bezpieczeństwa organizowany w szkole w ramach programu Hello ICE (In Case of Emergency) Budimex Dzieciom.

Rozpoznanie Operacyjne Collegium Altum

W dniach 18-20 listopada strażacy JRG-1 w ramach szkolenia zawodowego dokonali rozpoznania operacyjnego obiektu Collegium Altum przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16. Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego należy do jednych z najwyższych wieżowców w Poznaniu. Rozpoznanie rozpoczęło się od prezentacji wyświetlonej na salce szkoleniowej. Następnie strażacy zostali oprowadzeni po budynku, mogli zapoznać się z rozkładem pomieszczeń, umiejscowieniem centrali systemu monitoringu oraz wyłącznika prądu, a także drogami ewakuacyjnymi, zabezpieczeniami ppoż. występującymi w obiekcie.

Uroczysta zmiana służby z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada br. na JRG-1 odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas ceremonii podniesiono flagę oraz odczytano okolicznościowy list Komendanta Głównego PSP. W ten sposób poznańscy strażacy uczcili pamięć bohaterów, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości w 1918r.

Ewakuacja i rozpoznanie operacyjne Andersia Business Centre

23 października 2019 roku funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w próbnej ewakuacji pracowników oraz przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu Andersia Business Centre. Budynek zlokalizowany jest przy Placu Andersa w Poznaniu. Celem wyjazdu oraz przeprowadzonego rozpoznania operacyjnego było między innymi:
- ocena przeprowadzonej ewakuacji,
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

Ostatnia służba st. ogn. Łukasza Mendyka

29 października 2019 roku ostatnią służbę w podziale bojowym JRG-1 Poznań pełnił st. ogn. Łukasz Mendyk. Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nowym miejscem pełnienia służby Łukasza będzie Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po kilkunastu latach na JRG-1 będzie kontynuował swoją karierę zawodową jako funkcjonariusz systemu zmianowego SA PSP Poznań.

Sonar ARC Explorer Mk II na JRG-1.

W dniach 28-29.10.2019 r. na JRG-1 odbyło się szkolenie z obsługi nowo zakupionego sonaru holowanego ARC Explorer Mk II. Zakupu dokonano przy pomocy dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W dwudniowym cyklu szkoleniowym udział brał przedstawiciel producenta firmy ATLAS North America Pan Kyle Dufault.

Strony