Powołanie st. kpt. Radosława Hurnika na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu

Z dniem 19.10 2020 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki powołał st. kpt. Radosława Hurnika na stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.

st. kpt. Radosław Hurnik urodził się 27.12.1971 r. w Wągrowcu. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1.06.1999 roku w Komendzie Rejonowej PSP w Poznaniu.
W okresie służby zajmował stanowiska od stażysty, młodszego ratownika kierowcy, ratownika kierowcy, operatora sprzętu specjalnego, starszego operatora sprzętu specjalnego, dowódcy zmiany. W okresie od 1.02.2018 r. do 14.01.2019 pełnił służbę na stanowisku starszego specjalisty w Komendzie Powiatowej PSP w Wągrowcu. Od 15.01.2019 r. do 4.05.2020 r. pełnił służbę na stanowisku głównego specjalisty w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.
Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2003r. ukończył studia inżynierskie w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. W 2006 r. ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu zdobywając tytuł technika pożarnictwa. Absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu w 2015 r. W 2017 r. ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej, w 2019 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy, natomiast w 2020r. ukończył studia podyplomowe na SGSP przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.
W dniu 5 maja 2020 r. został oddelegowany z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu do Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, w dniu 25.06.2020 r. zostały mu powierzone obowiązki zastępcy komendanta miejskiego. W dniu 19.10.2020 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP powołał st.kpt. Radosława Hurnika na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego w Poznaniu.

Kategoria: