Doskonalenie zawodowe - JRG 1

W dniu 13 października 2020 roku funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 w ramach doskonalenia zawodowego utrwalali wiedzę oraz rozwijali umiejętności z zakresu transportu sprzętu pneumatycznego i hydraulicznego wykorzystywanego podczas wykonywania prac podwodnych. Miejscem ćwiczeń był plac JRG-1 ale dzięki kreatywności strażaków udało się odwzorować warunki i problemy jakie występują przy tego typu zdarzeniach. Konieczna była budowa stanowiska łączności, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za sprzęt niezbędny do wykonywania prac pod wodą, budowa punktu zabezpieczenia medycznego oraz wiele innych przedsięwzięć.
Zajęcia przebiegły pomyślnie, dostarczyły kolejnych doświadczeń i materiałów do analizy.
opracował: mł. kpt. Krzysztof Załęski

Galeria: