Protokół z III i IV etapu naboru do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty docelowo - STARSZY RATOWNIK

Komisja rekrutacyjna poniżej publikuje Protokół z III etapu (sprawdzian z pływania) oraz IV etapu (sprawdzian lęku wysokości) naboru na stanowisko stażysty docelowo STARSZEGO RATOWNIKA w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu.

Załączniki: 
Kategoria: