JRG 3 - Rozpoznanie obiektu w firmie Bemarc

We wtorek 06.10.2020 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Poznaniu przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu - firmy Bemarc, która mieści się na terenie gminy Swarzędz.

Podczas rozpoznania strażacy z “Trójki” nadzorowali próbną ewakuację zakładu. Ponad to zapoznano pracowników firmy z podstawowymi zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz przeprowadzono “pogadankę” na temat prawidłowego zachowania się na wypadek pożaru, w tym prawidłowego alarmowania służb ratowniczych. Rozpoznanie zakończono podsumowaniem, w którym udział wzięło kierownictwo firmy.

opracował: str. Sebastian Ciesielski

Galeria: