Pożegnanie ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej bryg. Rafała KOCIEMBY

25 września 2020 roku na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków przez zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. Rafała Kociembę.
Cała uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości st.kpt. Adriana Fiszera, Z-cy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosławowi Zamelczykowi.
Gości powitał gospodarz obiektu Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak, który w swoim przemówieniu podsumował 29 lat i 25 dni służby bryg. Rafała Kociemby, dziękując przy tym za współpracę przez ostatnie 4 lata.
Wśród zaproszonych gości udział wzięli:
- W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego,
bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
- Starosta Wolsztyński – Jacek Skrobisz,
- W imieniu Prezydenta miasta Poznania, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Witold Rewers,
- W imieniu Starosty Poznańskiego, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Paweł Kurosz,
- Z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – Marcin Rzepecki,
- st.bryg. Wiesław Pokorski – Zastępca Komendanta SA PSP Poznań,
- st.bryg. Mariusz Hulewicz – Zastępca Komendanta SA PSP Poznań,
- bryg. Ireneusz Pers – Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach,
- bryg. Tomasz Banaszak – Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu,
- p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu - st.kpt. Radosław Hurnik
- Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie – Sławomir Śnita,
- były Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu - mł.bryg. w st.spocz. Mirosław Hoffman
- Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa – Krzysztof Wojtkowiak,
- funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu
Po odczytaniu aktu odwołania ze stanowiska zastępcy komendanta miejskiego bryg. Rafał Kociemba złożył meldunek Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Jarosławowi Zamelczykowi. Decyzje odczytała Naczelnik Wydziału Kadr, Organizacji i Archiwizacji bryg. Edyta Kalak-Filipiak. W dalszej części uroczystości słowa podziękowania za dotychczasową służbę złożyli m.in.:
- W imieniu wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Jarosław Zamelczyk
- W imieniu Starosty Poznańskiego, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Paweł Kurosz,
- W imieniu Prezydenta miasta Poznania, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Witold Rewers,
- Starosta Wolsztyński – Jacek Skrobisz,
- Komendant Miejski PSP w Poznaniu – Jacek Michalak
Głos zabrał także bryg. Rafał Kociemba, który podsumował swoją służbę w KP PSP w Kościanie , KP PSP Wolsztynie oraz KM PSP Poznaniu. Podziękował przełożonym i podwładnym za współpracę.
bryg. Rafał Kociemba urodził się 12 września 1971 r. w Kościanie. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 2 września 1991r. Absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu w 1993r. oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w 2003 r. oraz 2007 r.
Ukończył także Wyższą Szkołę Humanistyczną w Lesznie - 2008 r.(studia podyplomowe BHP)
oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w 2012 r.(studia podyplomowe gospodarowanie zasobami)
Od początku swojej kariery zawodowej był oficerem w pełni dyspozycyjnym, zdyscyplinowanym, skromnym a jednocześnie znakomitym fachowcem wzorowo wykonującym zadania służbowe.
Poszerzał uprawnienia płetwonurka kończąc kursy we wszystkich stopniach ratownika wodnego. Posiada uprawnienia instruktora płetwonurkowania oraz kierownika prac podwodnych straży pożarnej.
Bardzo często był dysponowany do akcji ratownictwa wodnego, także w związku
z występującymi od szeregu lat w Polsce powodziami. Brał udział w likwidacji skutków powodzi w roku 1997. Szczególnym zmysłem organizacyjnym wykazał się podczas akcji przeciwpowodziowej w roku 2001. Jego czynności ratownicze polegały na bezpośrednim prowadzaniu ewakuacji powodzian z miejsc najbardziej niebezpiecznych oraz dostarczaniu im niezbędnej żywność na zalanych przez Wisłę terenach województwa podkarpackiego.
Pierwsze stanowisko dowódcze objął w KP PSP w Kościanie w roku 2005 zostając Dowódcą JRG.
Zawsze chłonny wiedzy. Zdobywając wyższe wykształcenie pożarnicze oraz coraz większe umiejętności kierownicze uzyskał pełen kunszt wykonywania zawodu strażaka.
Po dwóch latach został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie.
W latach 2010-2017 wzorowo kierował wolsztyńską komendą.
W roku 2017 zostały mu powierzone obowiązki zastępcy komendanta miejskiego a w roku 2018 został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.
W poznańskim garnizonie szybko ujawnił się wysoki profesjonalizm w działaniach związanych z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych. Skrupulatnie
i dokładnie przeprowadzał proces remontowo – budowlany JRG 5, JRG 6, JRG 8. Nadzorował budowę nowej jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 w Poznaniu, która została oddana do użytku we wrześniu 2020 roku. Ugruntowana wiedza z zakresu zamówień publicznych oraz całego procesu budowlanego w sposób znaczący przyczyniła się do właściwej realizacji inwestycji. Drobiazgowy w procesie zamówień sprzętu i urządzeń co pozwoliło realizować w sposób najkorzystniejszy zakupy. Kompetentny, rzeczowy w swoich działaniach. Zdyscyplinowany i godny zaufania. Wzorowo kierował pracami pionu logistycznego. Swoje predyspozycje i cechy charakteru potrafił wykorzystać w dowodzeniu i zarządzaniu zespołem ludzkim. Osoba niezwykle przedsiębiorcza i aktywna.
Regularnie brał udział w szeregu spotkań w ramach organizacji współpracy jednostek samorządowych na terenie aglomeracji poznańskiej, w szczególności z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, Starostwem Powiatowym czy Urzędem Miejskim. Dzięki ogromnym ambicjom i pasji zawodowej był inicjatorem wielu dokonań wykraczających poza obowiązki służbowe.
Wyróżniony następującymi odznaczeniami:

- Medal brązowy „Za zasługi dla pożarnictwa” – 1995r.
- Medal srebrny „Za zasługi dla pożarnictwa” – 1997r.
- srebrna odznaka „Za zasługi w związku z powodzią” – 1997r.
- odznaka „Za zasługi dla województwa leszczyńskiego” – 1998r.
- Medal złoty „Za zasługi dla pożarnictwa” – 2001r.
- Krzyż Zasługi za Dzielność – 2001r.
- Brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony ppoż”- 2010r.
- Srebrna odznaka „Zasłużony dla ochrony ppoż”- 2014r.

Opracowała: mł.bryg. E.Kuczkowska
Zdjęcia : st.kpt. Michał Kucierski

Galeria: 
Kategoria: