JRG 4 - egzamin z ratownictwa wysokościowego

W dniu 16 września 2020 r. na terenie JRG 7 w Warszawie odbył się egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów na szkolenie młodszego ratownika wysokościowego, do którego przystąpili m.in. wyznaczeni strażacy z JRG 4 w Poznaniu. Egzamin składał się z testu sprawnościowego (biegowy test Coopera oraz podciągnięcia na drążku) i sprawdzianu wiedzy nabytej podczas szkolenia, które było organizowane w macierzystej jednostce. Sprawdzian odbywał się zgodnie z „Zasadami przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów na szkolenie młodszego ratownika wysokościowego ksrg” zatwierdzonych przez Dyrektora Biura Szkolenia Komendy Głównej PSP w Warszawie.
Link: https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Przydatne_dokumenty
Egzamin polegał na poprawnym rozwiązaniu zadań testu teoretycznego oraz szeregu zadań praktycznych zebranych w bloki tematyczne takie jak wiązanie węzłów, budowa stanowisk, poręczowanie i deporęczowanie, poruszanie się na poręczówkach oraz wspinanie z dolną asekuracją. Pięcioro strażaków z JRG 4 w Poznaniu ukończyło egzamin z wynikiem pozytywnym uprawniającym do skierowania na szkolenie na młodszego ratownika wysokościowego.

Opracowanie: mł. kpt. Bartosz Gościński
Zdjęcia: st. str. Konrad Osołkowski

Galeria: