Rozpoznanie Operacyjne Gospodarstwa w Raduszynie.

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego w miesiącu wrześniu
wszystkie trzy zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 8 przeprowadziły
w dniach 08-10.09.2020 rozpoznanie operacyjne obiektu na terenie Gospodarstwa Rolnego w Raduszynie. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z obiektem, rozmieszczeniem budynków mieszczących się na terenie gospodarstwa, drogami dojazdu do stadniny oraz sprawdzenie zaopatrzenia wodnego. Dzięki uprzejmości Państwa Kosakowskich odbyło się także szkolenie, instruktaż z zakresu sposobów ewakuacji zwierząt hodowlanych w przypadku pożaru lub innego zdarzenia, które wymagałoby takich działań. Gospodarstwo Rolne w Raduszynie znane jest głównie ze świetnej szkoły jazdy konnej w związku z czym ewakuacja koni była głównym tematem zajęć. Wizyta u Państwa Kosakowskich okazała się bardzo owocna, a przekazana wiedza z pewnością pozytywnie wpłynie na działania strażaków w przypadku kontaktu z końmi podczas działań ratowniczo - gaśniczych.

Sporządził: mł.kpt. Damian Nowacki

Galeria: