Kurs Nurków MSWiA

W dniach 31.08. – 11.09.2020 r odbył się kurs specjalistyczny dla Nurków MSWiA wykonujących prace podwodne w zakresie ratownictwa. Organizatorem kursu była Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie, a miejscem ćwiczeń Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Brnem Sulinowie (poligon wodny usytuowany na jeziorze Pile). Z naszej Jednostki udział brali sekc. Jakub Haryk i sekc. Damian Stanisławiak. Warunkiem przyjęcia na kurs jest m.in. dwuletnia praktyka w wykonywaniu prac podwodnych w charakterze młodszego nurka, w tym co najmniej 70 godzin przebywania pod wodą i w warunkach podwyższonego ciśnienia. Celem kursu jest przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania prac podwodnych (samodzielnie do głębokości 30 metrów, po odpowiednim przeszkoleniu i asyście Nurka Instruktora do 50 metrów). Kursanci zdobyli niezbędne umiejętności w sferze praktycznej:
- przygotowanie bazy nurkowej, narzędzi i urządzeń zabezpieczających prace podwodne zgodnie z obowiązującymi zasadami,
- dobierać i kontrolować sprzęt (normy techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa),
- dobierać indywidualny sprzęt nurkowy,
- wykonywać prace zgodnie z zasadami BHP oraz ochrony środowiska,
- stosować tabele i procedury dekompresji,
- udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy i przygotować do transportu poszkodowanego w wypadku nurkowym,
- dokumentować prace podwodne.
Gratulujemy kolegom ukończenia kursu i zdobycia kwalifikacji nurka MSWiA.

Galeria: 
Załączniki: