Przygotowanie do egzaminu z zakresu KPP

W ramach doskonalenia zawodowego w dniu dzisiejszym tj. 5 września odbyły się na terenie sali wykładowej JRG 2 zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W Państwowej Straży Pożarnej egzaminy z zakresu KPP odbywają się cyklicznie, w związku z tym, każdy ze strażaków ma obowiązek na bieżąco odświeżać swoją wiedzę w tym zakresie oraz pogłębiać swoje umiejętności praktyczne. W służbie Straż Pożarna do zdarzeń o charakterze medycznym jest dysponowana coraz częściej. Bardzo często również udzielenie Kwalifikowanej Pomocy Medycznej na miejscu prowadzonych działań jest konieczne, zanim na miejsce dotrze Zespół Pogotowia Ratunkowego. Często, udzielenie niezwłocznie pomocy medycznej decyduje o życiu poszkodowanych. Strażacy wyposażeni w urządzenia AED mogą również skutecznie prowadzić resuscytację krążeniowo oddechową do momentu przekazania poszkodowanego, przez co nie jednokrotnie uratowali ludzkie życie.

Opracował: mł. asp. LEŚNIAK Łukasz

Galeria: