100-lecie OSP Poznań - Krzesiny

W dniu 05.09.2020 roku w Poznaniu - Krzesinach odbyła się uroczystość 100 - lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krzesiny. Obchody poprzedziła msza święta w kościele parafialnym po której złożono wiązanki kwiatów na grobach zasłużonych członków OSP Poznań - Krzesiny spoczywających na miejscowym cmentarzu. Podczas uroczystego apelu na placu przed strażnicą odczytano historię OSP, zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia, a jednostka OSP Poznań - Krzesiny została uhonorowana "Złotym Znakiem Związku" przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.
W uroczystości uczestniczyli m. in.: Poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej Bartłomiej Wróblewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mariusz Wiśniewski, Komendant Miejski Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak, wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka dh Grzegorz Marszałek, Radny Miasta Poznania Pan Henryk Kania, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu im. gen. Stanisława Taczaka dh Magdalena Cybal-Kalinowska, wice Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Poznaniu dh Piotr Sadłowski, z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania Pan Marcin Rzepecki, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Poznaniu - Krzesinach ks. Przemysław Wieczorek, Dowódca JRG 9 w Mosinie st. kpt. Paweł Zieliński, z-ca Dowódcy JRG 6 w Poznaniu mł. kpt. Marek Paczkowski, byli dowódcy JRG 6 w Poznaniu: bryg. w st. spocz. Arkadiusz Surdyk, mł. bryg w st. spocz. Mirosław Hoffman, przedstawiciele Rady Osiedla Krzesiny -Pokrzywno - Garaszewo, delegacje strażaków z Gąsawy, Żnina oraz Poznania-Głuszyny, druhowie seniorzy OSP Krzesiny.
Serdecznie gratulujemy jubileuszu i życzymy Wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Poznaniu - Krzesinach osobistego szczęścia oraz satysfakcji z podejmowanych działań i pełnionej służby zgodnej z strażackim mottem "Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek".

Opracował: mł. kpt. Marek Paczkowski
Foto: mł. ogn. Jacek Glabus

Galeria: