JRG 5 - SGRW – ćwiczenia ze śmigłowcem z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego.

Zgodnie z Rozkazem nr 4 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego ratownicy wysokościowi z SGRW POZNAŃ 5, SGRW KALISZ oraz SGRW ŚWIDNICA wraz z instruktorem ratownictwa wysokościowego KSR-G mł. ogn. M. Walewskim z KP PSP Świdnica w dniach 13 – 15 lipca uczestniczyli w tytułowych ćwiczeniach. Ćwiczenia są kontynuacją wcześniejszych ustaleń pomiędzy PSP i WP, na podstawie których ratownicy wysokościowi doskonalą swoje umiejętności podczas współpracy ze śmigłowcem typu W3 A „Sokół” będącym na wyposażeniu 33 BLT w Powidzu.
Ratownicy doskonalili techniki w zakresie:
- BHP podczas współpracy ze śmigłowcem,
- przyjmowania i przyziemienia śmigłowca,
- przyjmowania na cel śmigłowca i ustawienie go w zawisie tuż nad ziemią,
- pracy ratowników i poruszania się na pokładzie śmigłowca w trakcie jego zawisu,
- desantowania ze śmigłowca na linie wspólnej z wysokości 10 oraz 20 metrów,
- desantowania ze śmigłowca na linie osobistej z wysokości 10 oraz 20 metrów,
- desantowania ze śmigłowca na linie wspólnej z dodatkowym obciążeniem z wysokości 20 metrów,
- pracy operatora pokładowego w zakresie naprowadzania śmigłowca na cel i obsługi desantów,
- pracy dwóch operatorów pokładowych jednocześnie z dwóch stron śmigłowca podczas obsługi desantów,
- pracy operatora pokładowego podczas przyziemiania, zawisu, wsiadania, wysiadania ratowników,
- pracy operatora pokładowego podczas obsługi lotu z ratownikami na tzw. długiej linie 20, 25, i 50-metrowej,
Trzy dni intensywnych ćwiczeń przyczyniły się do zacieśnienia współpracy pomiędzy ratownikami wysokościowymi a pilotami i obsługą techniczną śmigłowców 33 BLT w Powidzu oraz do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności. Mamy nadzieję i dalsze plany na kontynuowanie współpracy w tym zakresie. Kolejne ćwiczenia być może już w sierpniu.
Zdjęcia: JRG 5
Opracowanie: mł. bryg. K. Bugajak

Galeria: