Szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego

W dniach 16.06. – 18.06.2020 wszystkie zmiany służbowe JRG 9 uczestniczyły w szkoleniu z ratownictwa wysokościowego prowadzone przez instruktorów z JRG 5. W pierwszej kolejności odbyły się zajęcia teoretyczne na których, omówiono skrypt do szkolenia z ratownictwa realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. W tej części przedstawiono następujące tematy: standardy wyposażenia w sprzęt jednostki PSP, zadania ratowników, zasady dysponowania i współdziałania ze Specjalnymi Grupami Ratownictwa Wysokościowego oraz BHP podczas działań. Część praktyczna odbyła się na garażu JRG 9, gdzie sprawdzono znajomość podstawowych węzłów oraz przećwiczono poprawność zakładania szelek ratowniczych. Następnie pokazano budowę stanowisk ratowniczych. W ostatniej części szkolenia dokonano ewakuacji osoby poszkodowanej z kanału przy użyciu trójnogu ratowniczego. Składamy podziękowania dla dowódcy jednostki i kolegów z JRG 5 za udział w szkoleniu i ćwiczeniach oraz pomoc w ich realizacji.
Sporządził: mł. ogn. Jagłowski Zbigniew
Zdjęcia: asp. sztab. Ruskowiak Paweł

Galeria: