Wizyta uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN

W dniu 24.02.2020 r. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 6 w Poznaniu odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej (klasa mundurowa o profilu strażackim). Głównym celem wizyty było zapoznanie się ze służbą strażaka oraz ze sprzętem jakim dysponuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego "Poznań 6". Podczas zajęć oprócz pokazu samochodów oraz narzędzi używanych podczas zdarzeń podstawowych omówiono także tematykę zagrożeń chemiczno-ekologicznych. Chętne osoby mogły ubrać się w wybrane środki ochrony indywidualnej. Z kolei dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pracy robota mobilnego IBIS. W trakcie spotkania młodzież zaznajomiła się z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej oraz organizacją Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Opracowanie: mł. kpt. Wojciech Tomczak
Zdjęcia: sekc. Krzysztof Bartylak

Galeria: