Ćwiczenia zgrywające

Dnia 7 października odbyły się ćwiczenia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Komendę Miejską PSP w Poznaniu w zakresie praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu będące również ćwiczeniem zgrywającym dla sił i środków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Poznaniu. Ćwiczenie prowadzone zostały na obiekcie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajdującego się przy al. Niepodległości. Założenie obejmowało ewakuację osób znajdujących się w budynku, zlokalizowanie i ugaszenie pożaru na 3 piętrze oraz przeszukanie pomieszczeń w celu odnalezienia ewentualnych osób poszkodowanych.
Do budynku została wprowadzona rota z linią gaśniczą oraz dwie roty poszukiwawcze. Podczas przeszukiwania pomieszczeń znaleziono i ewakuowano dwie osoby oraz udzielono im pomocy medycznej.
Ćwiczenia miały na celu usprawnienie wspólnych działań jednostek, które często podczas większych zdarzeń działają wspólnie ze względu na sąsiadujące ze sobą rejony operacyjne na terenie Poznania. Szczególną uwagę zwrócono na organizację łączności radiowej, współpracę pomiędzy zastępami JRG 1/JRG 2 oraz podział zadań dla poszczególnych rot podczas akcji.

Sporządził : mł. asp. Michał Grzybowski

Galeria: