Ognisty Ratownik - podsumowanie i plany na przyszłość

W dniu 5 marca 2009 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące przeprowadzenia IV Edycji Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik Gorąca Krew!

W spotkaniu uczestniczyła Pani Hanna Gajowiecka - Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu oraz kierownictwo Komendy Miejskiej i funkcjonującego przy komendzie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażak”. Podczas spotkania nakreślono plan wspólnych działań strażaków i członków PCK propagujących ideę honorowego krwiodawstwa w strażackich środowiskach.   
Pani Dyrektor przekazała na ręce mł. bryg. Witolda Rewersa -Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, Dyplom oraz Puchar za zajęcie I miejsca w etapie okręgowym III Edycji Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik Gorąca Krew! w kategorii Najaktywniejsza Jednostka PSP.
 Spotkanie było również okazją do wręczenia st. kpt. Andrzejowi Węcka - Członkowi Klubu HDK PCK „Strażak”, odznaki - „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.Podsumowując Etap ogólnopolski III Edycji Programu - Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie - Ognisty Ratownik - Goraca Krew!!! należy podkreślić że w kategorii I - Najaktywniejsza Jednostka PSP I miejsce zajęła – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - z wielkopolskiego okręgu PCK, II miejsce - Ośrodek Szkolenia KW PSP w Kielcach - okręg świętokrzyski PCK, III miejsce - Wydział Liniowy Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy - okręg kujawsko-pomorski PCK.
Uroczyste spotkanie podsumowujące III Edycję programu odbyło się dniu 19 grudnia 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża W uroczystościach wziął udział Pan Zbigniew Sosnowski, Podsekretarz Stanu w MSWiA oraz nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Narodowego Centrum Krwi oraz Prezes Zarządu Głównego PCK.
Do etapu krajowego programu zakwalifikowało się 13 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 13 strażaków indywidualnych i 9 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. Łącznie zebrano 5 756 litrów krwi, o ponad 1 tysiąc litrów więcej niż w roku ubiegłym. Tyle litrów krwi to około 12 tysięcy jednostek krwi, co zapewne uratowało życie i zdrowie prawie 6 tysiącom ludzi.Dyplom dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu wręcza Pan Zbigniew Sosnowski, Podsekretarz Stanu w MSWiA


Fotka z Sławomirem L. Kaczyńskim - Przewodniczącym Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa


Gratulacje składa nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej


Zdjęcie grupowe organizatorów i zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursu

Pisali o nas:
Miesięcznik „Przegląd Pożarniczy” nr 1/2009
Miesięcznik „Strażak” nr 1/2009
 


Nie spoczęliśmy na laurach !!!
 
W dniu 11 lutego 2009 r w budynku strażnicy JRG 1 przy ul Wolnica 1 odbyła się pierwsza w tym roku akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „STRAŻAK” we współpracy z Fundacją „Dar Szpiku” Anny Wierskiej.
W akcji uczestniczyli w ramach zajęć studenci I roku z Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu. W ramach zajęć przyszli ratownicy medyczni zapoznawali się ze specyfiką służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Przy tej okazji zorganizowano również pobór krwi do badań celem wpisania do Światowego Banku Szpiku Kostnego. Fundacja „Dar Szpiku” Anny Wierskiej przeprowadziła kampanię społeczną na temat dawstwa szpiku kostnego. Każdy kto podszedł do stolika „Drużyny Szpiku” został uświadomiony jak nie wiele trzeba dać od siebie żeby uratować czyjeś życie.
Dla studentów zorganizowano pokazy sprzętu stacjonującego w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1, wizytę w Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa oraz pokaz umiejętności strażaków Grupy Ratownictwa Wysokościowego z JRG 5.
 
Klub HDK PCK „STRAŻAK” składa podziękowania za udział w akcji:
Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku”,
studentom I roku WCEM,
Wydziałowi Operacyjnemu KW PSP,
Strażakom z JRG 1 pełniącym służbę w dniu 11.02.2009
oraz ratownikom grupy wysokościowej z JGR 5 za zorganizowanie pokazów.Pokazy ratownictwa medycznego

Kategoria: