Dzień Strażaka 2006 r.

Każdego roku 4 maja, Strażacy obchodzą swoje święto. Nie inaczej było w tym roku. Na placu przed budynkiem KM na ulicy Wolnica 1 odbyły się główne uroczystości. Obok przemówień Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. Krzysztofa Wiśniewskiego, Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jana Naranowicza, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Tomasza Kaysera zgromadzeni goście oraz pracownicy KM PSP w Poznaniu mogli obserwować nadanie wyższych stopni, wręczenie medali czy uhonorowanie tytułem Strażaka Roku.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Brązowe Odznaki 
"Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" następującym funkcjonariuszom:

- st. asp. Krzysztof Chade

- asp. sztab. Stanisław Roszak

- asp. sztab. Jacek Grochowski

- mł. kpt. Waldemar Twardowski

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał Dyplom za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych dwóm funkcjonariuszom:

- asp. Robertowi Mieczyńskiemu

- mł. kpt. Grzegorzowi Orłowskiemu

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” następującym funkcjonariuszom:

Medal Złoty otrzymali:

- st. ogn. Czechowski Wojciech
- st. ogn. Łowicki Dariusz
- sp. sztab. Ciuchnicki Sławomir
- st.asp. Bednarski Wojciech                             
- mł.kpt. Twardowski Waldemar                          
- asp. sztab. Strugała Jacek
Medal Srebrny otrzymali:
- ogn. Nowak Zdzisław
- st. ogn. Fedoruk Eugeniusz
- mł. kpt. Kaczmarek Maciej
- sekc. Koza Andrzej
- st. ogn. Dziubarczyk Piotr
- st.ogn. Kałucki Andrzej
 
Brązowe Medale otrzymali:
 
- asp. Orlikowski Jacek
- mł. ogn. Łabutka Piotr
- mł. asp. Antoniewski Robert
- mł. asp. Fiszer Piotr
- st. kpt. Kalak-Filipiak Edyta
- mł ogn. Siodła Krzysztof
- asp. Chłopicki Robert
- asp. Kaliszak Andrzej
 

Kolejnym punktem uroczystości było nadanie wyższych stopni służbowych oraz wystąpienie nominowanych do nagrody Poznański Strażak Roku. Nominowani w tym roku zostali:

 

- ogn. Zbigniew Kutzner
- mł.kpt. Robert Stasiak
- asp.sztab. Stanisław Roszak
- asp. Radosław Stec
- mł.kpt. Maciej Pietrucki
- asp.sztab. Jacek Grochowski
- mł.kpt. Mariusz Ziółkowski
- st.asp. Piotr Nowaczyk
 

Nagrody natomiast otrzymali:
 

- pierwszą nagrodę wręczono asp.sztab. Stanisławowi Roszakowi
- drugą nagrodę wręczono st.asp. Piotrowi Nowaczykowi
- trzecia nagroda trafiła do ogn. Zbigniewa Kutznera
 

Starosta Poznański przyznał nagrodę „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego” :
Wśród funkcjonariuszy Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej nominowani do nagrody zostali:
 

- st. asp. Grzegorz Szymański
- st. asp. Artur Jewstrat
 

Nagrodę otrzymał st. asp. Grzegorz Szymański.
 

Wśród członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających w powiecie poznańskim wybrano „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego”. Wśród wyróżnionych są:
 

- druh Marek Stanka (trzecia nagroda)
- druh Władysław Szajek (druha nagroda)
- druh Zbigniew Banaszkiewicz (pierwsza nagroda)
 

W uznaniu za wkład w tworzenie i doskonalenie systemu ratowniczego i bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej miasta i powiatu poznańskiego „Dyplom uznania” otrzymali:
 

- Pan Przemysław Daroszewski
- Pan Paweł Kurosz
- Pan Marian Chudy
- Pan Grzegorz Siewiera
- Pan Bogdan Bresch
 

Wyróżnienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu za pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Komendy Miejskiej otrzymali następujące osoby odbywające zastępczą służbę wojskową w Komendzie Miejskiej:
 

- Pan Piotr Andrzejewski
- Pan Paweł Stachowiak
- Pan Przemysław Knopczyk
 

Po oficjalnym zakończeniu uroczystości, gości i Strażaków zaproszono na poczęstunek tradycyjną grochówką, jednak w bardzo oryginalnym miejscu - wśród odrestaurowanych murów miejskich ciągnących się między budynkami KM PSP a KW PSP.
 

Kategoria: